Yrittäjyys Euroopassa

Eurooppalaisten maiden yrittäjyysasteista on saatavissa tilastotietoa eri lähteistä. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA tiedottaa nettisivuillaan Suomen yrittäjyysasteen olevan matalampi kuin muissa EU-maissa, joskin aivan uusinta tilastotietoutta lähde ei tarjoa. EVA:n tekemän tutkimuksen mukaan Suomeen kaivataan yrittäjämyönteisempää ilmapiiriä. Maan korkea yrittäjyysaste tarkoittaa usein myös korkeaa työttömyysastetta, sillä pienet yritykset eivät helpota työttömyyttä, eivätkä tuo varsinaista talouskasvua. Näin ainakin totesi keväällä 2016 Kauppalehden analyytikko Ari Rajala, jonka kanssa oli samaa mieltä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen professori, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander.

Suomen Yrittäjät tosin viestii julkaisemassaan EU-ohjelmassa vuodelta 2014 suurimman osan Euroopan työllisyyden kasvusta olevan pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja työllistämiskyvyn ansiota. Kasvuyrityksiä pyritään tukemaan esimerkiksi investointitukien sekä vientitukien muodossa. Yritystoimintaa voi laajentaa ulkomaille, tai vaihtoehtoisesti on mahdollista perustaa ulkomaille kokonaan uusi yritys, mikäli sille on riittävät edellytykset.

Yrittäjäksi EU-maissa

Euroopan komissio suhtautuu yrittämiseen hyvin myönteisesti korostaen jokaisen EU-kansalaisen oikeutta yrityksen perustamiseen missä tahansa EU-maassa sekä Liechtensteinissa, Norjassa ja Islannissa. EU on asettanut yhteiset tavoitteet yrityksen perustamisen sujuvuudelle, mutta käytännössä perustamistoimet, niiden nopeus ja hinta ovat maakohtaisia.

Kun halutaan perustaa yritys, tai laajentaa yritystä toiseen EU-maahan, oman maan verkkopalvelu antaa tietoa eri maiden säännöistä ja muodollisuuksista. Europa.eu-sivustolta löytyy aiheesta lisää tietoa.

Sivujen kautta on myös mahdollista esittää kysymyksiä Enterprise Europe Network-verkoston jäsenorganisaatiolle. Kyseinen palvelu on ilmainen.

Paikalliset yritystukipalvelut ja asiantuntijat auttavat yritystoimintaan ja taloudellisiin yritystukiin liittyvissä asioissa. EU:n eri tukiverkostot, Finnvera sekä Nopef tukevat taloudellisesti yritysten perustamistoimia ja kasvuhankkeita.

Yrittäjänä toimiminen Euroopassa

EU:n alueella toimivalla EU-maan liikeyrityksellä on perusoikeuksia, jotka helpottavat liiketoimintaa EU:n sisämarkkinoilla. Esimerkiksi rekisteröity liikeyritys, joka toimii palveluntarjoajana sijaintimaassaan, saa tarjota näitä palveluja toisessa EU-maassa joutumatta erikseen perustamaan kyseiseen maahan yritystä tai sivuliikettä. Alakohtaisesti voidaan kuitenkin soveltaa erityissääntöjä. Yrittäjällä riittää myös vastuita niin viranomaistahoja kuin asiakkaita kohtaan.