Yrittäjyyden riskit

Yrittäjyyteen saatetaan kannustaa tilanteessa, jolloin henkilö on työttömyysuhan alla, tai menettänyt työpaikkansa. Yrittäjyyden motiiveista riippumatta on erityisen tärkeää turvata taloudellinen toimeentulonsa harkitsemalla tarkasti realistisiin laskelmiin ja liiketoimintasuunnitelmaan pohjaten, ovatko yrittäjyyden riskit ottamisen arvoisia, sillä yrittäjän sosiaaliturva on käytännössä olematon.

Jos yritystoiminta ei tuota riittävästi, saattaa yrittäjä löytää itsensä tilanteesta, jossa rahat ovat loppu, kulut juoksevat, eikä työttömyysturvan tai toimeentulotuen piiriin pääse ennen kuin yritystoiminta on päättynyt ja tarvittavat selonteot annettu. Voi siis pahimmillaan kestää kauankin, että pöytään saa leipää. Sitä ennen ehtii tulla nälkä ja sähkötkin mennä poikki.
Hyvä yritys!

Yrittäjyys on kuitenkin usein kätevin, ehkä jopa ainoa muoto oman ammatin harjoittamiselle, tai itsensä toteuttamiselle. Yrittäjällä täytyy olla sietokykyä epävarmuudelle, riittävästi itseluottamusta ja tervettä järkeä. Yrittäjän vastuu on painava, etenkin jos perheen ja työntekijöiden toimeentulo riippuu yrityksestä. Yrittäjänä toimiminen vaatii tasapainoilua ja itseohjausta. Kun yrittämisen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset tarpeet, itsensä laittaa herkästi likoon sataprosenttisesti. Se on niin etu kuin haittakin.

Toisinaan on hyvä muistaa, mitä yrittäminen kirjaimellisesti tarkoittaa. Onnistumisesta ei ole takeita, mutta yrittämättä jättäminen saattaa myöhemmin kaduttaa. Tietoa yrittäjyydestä löydät muun muassa Patentti-ja rekisterihallituksen, Keskuskauppakamarin, verottajan sekä Suomen Yrittäjät-etujärjestön nettisivuilta.