Turvallisuus työpaikalla

Turvallisuus työpaikalla on asia, jonka jokaisen yrittäjän tulee ottaa huomioon. Kyseessä ei ole vain laissa määrätty tehtävä, vaan turvallisuus tuo paljon etuja myös itse yrittäjälle – puhumattakaan yrityksen työntekijöistä. Turvallisuus työpaikalla koostuu monesta eri osa-alueesta, ja niistä jokainen on yhtä tärkeä. Fyysinen turvallisuus ei ole ainoa osa, vaan työntekijöille tulee taata myös muuta terveyttä edistävät tai vähintään ylläpitävät työolosuhteet.

Turvallisuusvaatimukset voivat vaihdella alasta riippuen: esimerkiksi toimistotyön vaatimukset ovat erilaiset kuin painavilla työkoneilla tehtävien töiden edellytykset. Raskaissa töissä tai vaarallisia aineita käsitellessä riski työtapaturmien sattumisesta kasvaa, joten näillä aloilla on erityisen tärkeää tehdä huolellinen ja perinpohjainen turvallisuuskartoitus ennen töiden aloittamista.

Työntekijöiden tulee osata toimia ensiaputilanteissa

Se, että työtilojen turvallisuusasiat ovat kunnossa, ei ole ainoa asia, mikä työnantajan tulee ottaa huomioon. Työntekijöille on toimitettava kaikki tarpeelliset suojavarusteet, ja heidän tulee olla tietoisia siitä, kuinka toimia vaaratilanteissa. Esimerkiksi lakisääteisiä poistumisharjoituksia tulee suorittaa säännöllisesti. Joskus työpaikalla voi kaikista varotoimista huolimatta sattua erinäisiä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tästä syystä jokaisen työntekijän olisi hyvä tuntea myös ensiavun perusteet. Työpaikalle voidaan valita esimerkiksi ydinryhmä, joka osaa tarvittaessa suorittaa painelu-puhalluselvytystä tai vierasesineiden poistamista hengitysteistä. Hyviä tuotteita harjoitteluun löytyy netistä. ActFast-liivi on mainio hengitysteiden vapauttamisen harjoitteluun, tai sitten Prestan voi olla vaihtoehto painelu-puhalluselvytyksen opettelemiseen. Miksipä ei hankkia molempia – nämä taidot voivat pelastaa ihmishenkiä!

Ennaltaehkäisy on aina paras vaihtoehto

Vaikka on tärkeää, että henkilökunta osaa tarvittaessa antaa ensiapua, kaikkein paras vaihtoehto on tietysti onnettomuuksien syntymisen estäminen. Jokaisen työntekijän tulee saada tarpeellinen perehdytys siitä, kuinka työpaikan laitteita käytetään, ja miten mahdollisia vaarallisia aineita käsitellään. Näin voidaan estää jo suuri osa mahdollisista vaaratilanteista. Jokaiseen tiimiin on hyvä määrätä turvallisuusvastaava, joka valvoo, että määräyksiä ja käytäntöjä noudatetaan asianmukaisesti. Myös sellaiset asiat, kuten kulkureittien pitäminen vapaana ylimääräisistä tavaroista, voi estää kurjia onnettomuuksia, kuten kaatumisia. Tämä on tärkeää myös siitä syystä, että mikäli rakennuksesta pitäisi päästä poistumaan mahdollisimman nopeasti, ei reiteillä saa olla mitään esteitä. Huomioimalla jo etukäteen tietyt asiat voidaan ehkäistä monia suurempia vaaratilanteita.