Nuoret yrittäjinä

Yrittäjyyskasvatus on osa nykyaikaista koulutusmallia, jota painotetaan jo yhä nuoremmalla iällä. Nuori Yrittäjyys ry eli NY lupailee tarjoavansa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia koulutusohjelmia 7-25-vuotiaille. Yhdistys kuuluu kansainväliseen Junior Achievement-järjestöön. Kun innovatiivinen ja innostunut tee-se-itse-asenne yhdistetään asiapitoiseen, käytännönläheiseen yrittäjyyden perusteiden oppimiseen, on tuloksena rohkean, haasteita väistämättömän yrittäjäsukupolven kasvu, joka toivottavasti tuo parannusta myös valtion talouteen.

Kuinka ryhtyä nuoreksi yrittäjäksi?

Käytännössä yrittäjyys on samanlaista ikään katsomatta. Mitään ikähelpotuksia ei yrityksen velvoitteisiin kohdenneta, joten kuka tahansa oikeuskelpoinen henkilö voi perustaa yrityksen ja on siten yrittäjänä velvollinen vastaamaan yrityksen taloudesta, tiedonannosta viranomaisille ja verotuksellisista seikoista.

Eräs matalan kynnyksen reitti yrittäjyyteen on kuitenkin opiskelun ohella tapahtuva käytännönläheinen yrittäjyysjakso. Ohjelmia on kaksi, joista korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu ohjelma toimii NY Start Up-nimellä, kun taas NY Vuosi yrittäjänä-nimen alla operoiva ohjelma on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukiolaisille ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Tälle yrittäjyyden ensiaskeleelle on kysyntää enemmän kuin tarjontaa, sillä ohjelma on erikseen otettava käyttöön oppilaitoksessa esimerkiksi kurssina, tai opintojaksona.

Näin ollen on kiinni oppilaitoksen resursseista, voidaanko Vuosi yrittäjänä -ohjelma toteuttaa. Vaikka halukkaita opiskelijoita riittäisi, oppilaitoksella ei välttämättä ole mahdollisuutta lähteä hankkeeseen, jos koulu ei pysty osoittamaan osallistujille valvovaa opettajaa. Opetukseen kohdistuvien määrärahojen leikkaaminen näkyy siis suoraan siinä, etteivät esimerkiksi ammattiin opiskelevat nuoret välttämättä pysty halutessaan opiskelemaan käytännönläheistä yrittäjyyttä ja sitä kautta parantamaan työllistymisvalmiuksiaan. Budjettileikkaukset vaikuttavat siis tulevaisuuden talouskasvuun.

NY Vuosi yrittäjänä-tietoutta

Nuori Yrittäjyys ry:n toteuttamat opinto-ohjelmat toimivat yhden lukuvuoden, niissä on ainoastaan opiskelijakohtainen rekisteröintimaksu ja yritykseen sijoitetaan pieni pääoma. Toiminnasta saatu voitto on veronalaista tuloa. Toiminta rinnastetaan verotuksessa itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan. Lukuvuonna 2015-2016 ohjelmassa oli mukana noin 1600 NY-yritystä.

Onko nuoruus yrittäjyyden etu vai haitta?

Yrittäjyys tarvitsee innostusta, motivaatiota ja uskallusta visioida. Nuoruus on kiihkeän kehityksen aikaa. Siksi nuori yritys onkin optimaalinen kasvuyritys!