Tervetuloa sivustolle euroopantulevaisuus.fi

Tervetuloa euroopantulevaisuus.fi-sivustolle, joka käsittelee yrittäjyyttä. Näiltä sivuilta löydät yleistietoa yrittäjyydestä Suomessa, yrittäjyydestä Euroopassa sekä siitä, kuinka yritystoiminta on laajennettavissa Euroopan unionin ulkopuolelle. Euroopan komissio tahtoo tukea yrittäjyyttä. Siksi itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys ovat keskeisiä teemoja EU:n Eurooppa 2020-strategiassa.

Tällä sivustolla annetaan myös nuorille yrittäjille ja yritystoimintaa harkitseville infoa tahoista, joista on hyötyä yritystä perustettaessa.

Yrittäjyys saattaa toisinaan olla rankkaa, toisinaan palkitsevaa. Vaikka korkea yrittäjyysaste ei ole tae korkeasta työllisyydestä, on selvää, että yrityksiä tarvitaan. Työllisyyden parantamisen kannalta avainasemassa ovatkin kasvuyritykset. Koolla ei kuitenkaan ole merkitystä sen kannalta, kuinka ylpeä yrittäjäksi ryhtynyt saa itsestään olla. Yrittäminen vaatii rohkeutta ja yrittäjyysmyönteistä mentaliteettia. Tietyin edellytyksin yrittäjyys on yrittämisen arvoista.

Yrittäjyys Suomessa

Vuoden 2016 lopulla kaupparekisteriin oli merkittynä yhteensä 605 981 yritystä. Yksistään vuoden 2016 aikana kaupparekisteriin merkittiin 30 756 uutta yritystä, 2007 yritystä enemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi olivat suosituimmat yritysmuodot. Uudellemaalle yrityksiä perustettiin eniten. Suomalaisista yrityksistä suurin osa on alle 50 hengen yrityksiä. Tällaisten mikro- ja pienyritysten osuus kaikista yrityksistä on yli 90 prosenttia.

Yrittäjät.fi raportoi niin kutsuttujen pk-yritysten luoneen aikavälillä 2011-2015 työpaikkoja yli 115 000 hengelle. Pk-yrityksellä tarkoitetaan alle 250 henkilöä työllistävää yritystä.
Toisaalta 1.8.2016-15.2.2017 välisenä aikana kaupparekisteriin merkittiin 37 936 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä, joskin ennätyksellisen suuri määrä johtuu siitä, että Patentti-ja rekisterihallitus poisti viranomaismenettelyllä elokuussa 2016 kaupparekisteristä 28 680 toimimatonta yritystä.